Zapraszamy do udziału w Konferencji "Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni - nowoczesne narzędzia dla hodowców"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji "Badania naukowe w praktyce hodowlanej koni - nowoczesne narzędzia dla hodowców", organizowanej przez Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt (dawniej Dział Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt), która odbędzie się 12 grudnia 2017 r. w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach. Program konferencji znajduje się w załączeniu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o Konferencji pracownikom Państwa Katedr/Zakładów.

Prosimy również o mailowe potwierdzanie chęci udziału w Konferencji do dnia 30 listopada 2017, na adres: monika.bugno@izoo.krakow.pl

z poważaniem

Monika Bugno-Poniewierska

--
Prof. Monika Bugno-Poniewierska PhD., DSc.
Department of Animal Molecular Biology
National Research Institute of Animal Production
1,Krakowska Street
32-083 Balice
Poland
tel. +48 666 08 1313