XIV Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna 2016Polskie Towarzystwo Hipiatryczne


Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie


Warszawska Izba Lekarsko Weterynaryjnaorganizują w dniu 14 maja 2016 r. (sobota)XIV Międzynarodową Konferencję Hipiatryczną poświęconą:


chorobom kręgosłupa i obręczy miednicznej koni z uwzględnieniem technik obrazowania


Wykładowcą będzie prof. Jean-Marie Denoix


Prof. Jean-Marie Denoix jest nauczycielem akademickim w ENVA (Narodowej Szkole Weterynaryjnej w Alfort pod Paryżem) oraz dyrektorem jej centrum diagnostycznego koni CIRALE. Prof. Denoix jest światowej sławy autorytetem w zakresie ortopedii koni, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w diagnostyce ortopedycznej metod obrazowych. Jest autorem i współautorem wielu podręczników i artykułów naukowych z tej dziedziny oraz wykładowcą na najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencjach weterynaryjnych. Będzie to już trzecia wizyta Prof. Denoix w Polsce. Podczas Konferencji omówi on wiele przypadków klinicznych dotyczących chorób kręgosłupa, stawów biodrowo-krzyżowych i obręczy miednicznej, szczegółowo przedstawiona będzie diagnostyka tych chorób.


Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,


przy ulicy Nowoursynowskiej 159 w dniu 14 maja 2016 r.


Początek Konferencji o godzinie 9.00.
Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. (członkowie PTH 180 zł., studenci 130 zł.).


Wpłaty można dokonać na Konto Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego – numer konta: 15 1090 1870 0000 0005 0400 1077 lub gotówką w dniu Konferencji.


W dniach 12-13 maja odbędą się warsztaty z badania ultrasonograficznego


  • 12 maja 2016 r (czwartek) warsztaty z badania ultrasonograficznego obwodowego odcinka kończyn koni (poziom podstawowy)

 

  • 13 maja 2016 r. (piątek) warsztaty z badania ultrasonograficznego kręgosłupa i obręczy miednicznej koni (poziom zaawansowany)

Warsztaty odbędą się w Klinice Katedry Chorób Dużych Zwierząt WMW w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 100.

Koszt uczestnictwa w każdym ze szkoleń praktycznych wynosi 1000 zł


 

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr Andrzej Bereznowski andrzej_bereznowski@sggw.pl

 

Prezes PTH prof. Jerzy Kita jerzy_kita@sggw.pl