XII Kongres PTNW - Sekcja Chorób Koni, 16.09.2004 r.

Doroczna Konferencja została właczona do Sekcji Chorób Koni XII Kongresu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 16.09.2004 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

 

 

Jednym z wykładowców był prof. C. Wayne McIlwraith z University of Colorado, USA.

Dyrektor Badawczego Ośrodka Ortopedycznego zajmującego się chorobami stawów, a w szczególności chrząstką.

Był zapraszony do Warszawy także jako wykładowca na kongres chorób chrząstki u ludzi.

 

 

 

Program Konferencji

 

 

prof. C. Wayne McIlwraith

  • Stan obecny i przyszłość leczenia chorób stawów koni
  • Aktualne poglądy na torbiele podchrzestne u koni
  • Objawy i rozpoznawanie chorób stawów
  • Leczenie chorób stawów

 

 

 

prof. Mark V. Crisman (regional College of Veterinary Medicine, Blacksburg, USA)

  • Zastosowanie hybrydyzacji różnicującej do określania ekspresji genó w ostrej fazie obturacyjnej choroby oskrzeli i płuc koni.