WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTH 26.03.2017

W dniu 26 marca 2017r w Gospodarstwie Agroturystycznym Napoleońska Zagroda odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego. 
Przyjęto sprawozdanie Zarządu za lata 2013-2017 i udzielono absolutorium Zarządowi

Przyjęto nowelizację statutu PTH

Przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2013-2017

Wybrano nowych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Serdecznie gratulujemy!

 

Nowy Skład Zarządu:

http://www.pth.org.pl/?organy-pth-2017-2021,81