Wakcynologia weterynaryjna - nowe wyzwania XXI wieku, UW-M w Olsztynie, 22 - 23 września 2005 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Departament Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Sekcja Epizootiologii i Administracji Weterynaryjnej PTNW

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

organizująKonferencję Naukową

"Wakcynologia weterynaryjna -
nowe wyzwania XXI wieku"

22 - 23 września 2005 r.

Centrum Kongresowe UW-M w Olsztynie


KOMITET HONOROWY
Rektor UW-M w Olsztynie
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Główny Lekarz Weterynarii
Lek. wet. Krzysztof Jażdżewski
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Tomasz Janowski
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Lek. wet. Lech Masłowski

KOMITET ORGANIZACYJNY
Prof. dr hab. Wojciech Szweda (przewodniczący)
Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki (wiceprzewodniczący)
Aleksandra Platt-Samoraj, Elżbieta Terech-Majewska, Joanna Małaczewska, Sylwia Trapkowska, Elżbieta Mikulska-Skupień, Jan Siemionek, Henryk Ciecierski, Zbigniew Procajło, Eliza Lipińska, Danuta Piełudź

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

Dzień pierwszy (czwartek, 22.09.2005 r.)

1000 - 1015 Otwarcie Konferencji
1015 - 1055 Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M, Olsztyn): "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość immunoprofilaktyki swoistej"
1055 - 1135 Prof. dr hab. Tadeusz Frymus (Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa): "Czynniki wpływające na efektywność szczepień"
1135 - 1200 Przerwa na kawę
1200 - 1240 Prof. dr hab. Wiesław Deptuła, prof. zw. (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Szczeciński) "Mechanizmy odporności przeciwzakaźnej - wybrane zagadnienia"
1240 - 1320 Doc. dr hab. Andrzej Lipowski (Zakład Chorób Świń PIWet-PIB Puławy): "Ocena nieszkodliwości i skuteczności szczepionek przeciw chorobie Aujeszkiego"
1320 - 1400 Prezentacje firm farmaceutycznych
1400 - 1500 Obiad
1500 - 1530 Prof. dr hab. Wojciech Szweda (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M, Olsztyn): "Szczepionki delecyjne w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt"
1530 - 1600 Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki, prof. zw. (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M Olsztyn): "Wpływ skażenia środowiska na efektywność szczepień"
1600 - 1620 Przerwa na kawę
1620 - 1700 Lek. wet. Maria Boradyn-Laudańska (Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MR i RW, Warszawa): "Nadzór państwa nad rynkiem i dystrybucją szczepionek w Polsce"
1700 Dyskusja
1900 Uroczysta kolacja

Dzień drugi (piątek, 23.09.2005 r.)

900 - 940 Prof. dr hab. Jerzy Kita (Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW Warszawa): "Immunoprofilaktyka swoista chorób koni"
940 - 1020 Doc. dr hab. Jerzy Rola (Zakład Wirusologii PIWet-PIB Puławy): "Immunoprofilaktyka swoista chorób zakaźnych przeżuwaczy"
1020 - 1040 Przerwa na kawę
1040 - 1120 Doc. dr hab. Kazimierz Tarasiuk (Pig Improvement Company - Polska): "Immunoprofilaktyka swoista chorób świń"
1120 - 1200 Prof. dr hab. Beata Mizak (Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska PIWet-PIB, Puławy): "Immunoprofilaktyka swoista chorób małych zwierząt"
1200 - 1240 Prof. dr hab. Andrzej Koncicki (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M, Olsztyn): "Immunoprofilaktyka swoista chorób zakaźnych ptaków"
1240 - 1320 Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki prof. zw. (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M, Olsztyn): "Immunoprofilaktyka swoista chorób zakaźnych ryb"
1320 - 1330 Prezentacja farmaceutyczna
1330 Dyskusja i podsumowanie
Sekretariat Konferencji Naukowej czynny w dniach: 21.09.2005 r. w godz. 1800 - 2200, 22 i 23.09.2005 r. od godz. 800 w Centrum Kongresowym UW-M, ul. B. Dybowskiego 11 w Olsztynie

BIURO KONFERENCJI
Katedra Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UW-M w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 13, Tel. (089) 5233574, tel/fax. (089) 5233575, E-mail: procajlo@uwm.edu.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Zgłoszenia należy przesyłać na załączonym formularzu lub w formie elektronicznej. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 30 .08.2005 r.
Koszt uczestnictwa obejmujący udział w wykładach, materiały konferencyjne, obiad oraz uczestnictwo w uroczystej kolacji wynosi 200 zł.
Opłatę należy kierować: Bank PKO BP nr konta 22102035410000530200143974 z dopiskiem "uznać subkonto" 0542 - 1103 w terminie do 30 sierpnia 2005 r.

ZAKWATEROWANIE
Hotel Park*** - tel. 89 5240604
- 192 zł (pokój jednoosobowy/doba)
- 232 zł (pokój dwuosobowy/doba)
Hotel Kopernik*** - tel. 89 5229929
- 130 zł (pokój jednoosobowy/doba)
- 150 zł (pokój dwuosobowy/doba)
DS. 119 - tel. kontaktowy 89 5234483
55 zł za os. (pokój jednoosobowy/doba)
45 zł za os. (pokój dwuosobowy/doba)
Rezerwacja hoteli i opłata za noclegi we własnym zakresie.