• Materiały VIII Konferencji Hipiatrycznej
    Materiały VIII Konferencji Hipiatrycznej

VIII Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna

 

W dniu 17 października 2009 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się doroczna VIII Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna poświęcona chorobą powłoki wspólnej ciała.

Konferencja zorganizowało Polskie Towarzystwo Hipiatryczne przy współudziale Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

W Konferencji uczestniczyło 170 lekarzy weterynarii i studentów.

Jak i w trakcie poprzednich Konferencji Hipiatrycznych organizowanych przez PTH zaproszono nie tylko światowej sławy autorytety z zakresu danej dziedziny, ale także krajowych specjalistów. Głównym wykładowcą była prof. Marianna Sloet z Katedry Chorób Koni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia). Prof. Sloet od wielu lat zajmuje się dermatologią koni, jest znanym i cenionym na całym świecie specjalistą oraz współautorką popularnego podręcznika z tej dziedziny. Prelegentka wygłosiła referaty na temat chorób skóry koni tła zakaźnego, niezakaźnego jak i o podłożu immunologicznym oraz przedstawiła metody ich diagnozowania i leczenia. Prezentacje, barwnie przedstawione, oprócz najnowszych wyników badań zawierały liczne zdjęcia przypadków klinicznych, w większości własnych prelegentki. Wykłady te wzbudziły duże zainteresowanie uczestników. Świadczyły o tym nie tylko liczne pytania uczestników w trakcie zaplanowanej dyskusji ale także kolejki lekarzy chcących skonsultować przypadki z własnej praktyki ustawiające się do prof. Sloet w czasie przerw. Pani Profesor bardzo chętnie udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania.

Drugim zaproszonym zagranicznym wykładowcą był znany chirurg, prof. Christian Stanek z Kliniki Koni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu we Wiedniu. Omówił wybrane choroby kopyta ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu urazów. Wykład był bogato ilustrowany zdjęciami przypadków klinicznych z własnej praktyki wykładowcy, w tym także schorzeń występujących stosunkowo rzadko. Prof. Stanek wyczerpująco omówił metody ich diagnostyki oraz sposoby leczenia.

Kolejnym wykładowcą był prof. dr hab. Zdzisław Kłos z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Prof. Kłos w sposób bardzo obrazowy, z wykorzystaniem licznych zdjęć przedstawił zastosowanie własnej metody opatrywania odsłoniętego tworzywa kopytowego.

Ostatnim prelegentem była lek. wet. Marta Warzecha z Okulistycznej Przychodni Weterynaryjnej w Warszawie. Wygłosiła, bogato ilustrowany referat na temat schorzeń rogówki koni różnego tła, z uwzględnieniem objawów klinicznych, metod diagnostycznych i sposobów ich leczenia.

Ze względu na znaczne zainteresowanie okulistyką koni zagadnieniom tym poświęcona będzie IX Konferencja Hipiatryczna planowana na jesień 2010 roku.

 

 

dr Lucjan Witkowski