VII Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna - Ortopedia koni. Warszawa, 18.10.2008.

Konferencja odbyła się 18 października 2007 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. 

 

Liczba uczestników - ponad 250 osób

Jednym z wykładowców była prof. Sue Dyson z Newmarket w Wielkiej Brytanii - światowej sławy autorytet w zakresie ortopedii klinicznej koni.

Zajmuje się diagnostyką ortopedyczną u koni. Jest dobrze znanym diagnostą wśród hipiatrów, o czym mieli okazję przekonać się uczestnicy Konferencji.

 

Program Konferencji

prof. Sue Dyson:

  • Podejście do konia sportowego z potencjalnym źródłem bólu umiejscowionym w odcinku piersiowo-lędźwiowym, lędźwiowo-krzyżowym lub w stawie krzyżowo-biodrowym
  • Postęp w możliwościach rozpoznawania kulawizn pochodzących z odcinka autopodialnego kończyny.
  • Rozpoznawanie i leczenie zapalenia bliższej części mięśnia międzykostnego w kończynie piersiowej i miednicznej.
  • Najważniejsze punkty w rozpoznawaniu kulawizn ze szczególnym uwzględnieniem kulawizn kończyn miednicznych.

 

Radomir Henklewski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Kliniczne aspekty chorób wyrostków kolczystych odcinka piersiowego kręgosłupa.

 

Joanna Persona (SGGW w Warszawie): Zwichnięcie stawu biodrowego u koni – 3 przypadki kliniczne.

 

Mateusz Hecold (SGGW w Warszawie): Występowanie zmian radiologicznych u koni badanych przed sprzedażą.

 

Olga Kalisiak (Szpital Koni Służewiec): Diagnostyka ultrasonograficzna chorób struktur wewnętrznych kopyta.