VI Konferencja Hipiatryczna - Pomoc porodowa i choroby okresu okołoporodowego u klaczy oraz problemom zdrowotnym w odchowie źrebiąt. Warszawa, 13.10.2007

 

Konferencja odbyła się 13 października 2007 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

 

Liczba uczestników - ponad 200 osób

 

Jednym z wykładowców był prof. David Lunn z College of Veterinary Medicine and Biomedical Science, Colorado State University, USA

 

Program Konferencji


Prof. D. Lunn przedstawił wykłady na nastepujące tematy:

  • Mechanizmy działania szczepionek u koni
  • Odporność u źrebiąt
  • Programy szczepień źrebiąt i koni dorosłych
  • Szczepienie a odporność
  • Zasady postępowania w chorobach zakaźnych u koni

 

dr S. Zając (SGGW) – Pomoc porodowa u klaczy


dr M. Witkowski (SGGW) – Cesarskie cięcie u klaczy


prof. M. Katkiewicz (SGGW) – Eozynofilowe zapalenie grasicy u kliniczne zdrowych koni w wieku od 2 miesięcy do 7 lat

prof. A. Raś (UWM w Olsztynie) – Choroby okresu okołoporodowego u klaczy