NOWOŚCI W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH KONI

Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych

Katedra Chorób Wewnętrznych

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne

ZAPRASZAJĄ NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

NOWOŚCI W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH KONI

10-11 czerwca 2016, Wrocław

Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach

ul. Pawłowicka 87/89, 101

51-250 Wrocław