Międzynarodowa konferencja DOBROSTAN KONI, Wrocław 3-4.12.2011

 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

DOBROSTAN KONI

pod patronatem

JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Wrocław, 3-4 grudnia 2011

 

z udziałem dr Gerda Heuschmanna - autora książki "Gdyby konie mogły krzyczeć"

 

http://www.up.wroc.pl/konferencje/14472/miedzynarodowa_konferencja_dobrostan_koni.html

 

 Program

Sobota 03.12.2011 r.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul Chełmońskiego 38C, Sala AZ

09:00 Wystąpienie JM Rektora, prof. dr hab. Romana Kołacza
09:30-10:10 prof. dr hab. Tadeusz Jezierski Problemy dobrostanu w chowie i użytkowaniu koni
10:10-10:30 dr hab. Ewa Jodkowska, dr Adam Borowicz Zmysły konia wskaźnikiem jego dobrostanu
10:30-10:50 dr hab. Dorota Lewczuk Biomechanika koni w badaniach naukowych
10:50-11:50 sesja posterowa, kawa, herbata
11:50-12:10 dr Anna Posłuszna Fair play w jeździectwie
12:10-13:30 dr Gerd Heuschmann Równowaga konia podstawą jego dobrostanu
13:30-13:40 przerwa
13:40-15:00 dr Gerd Heuschmann Równowaga konia podstawą jego dobrostanu – c.d.
15:00-15:40 obiad
15:40-16:00 prof. dr hab. Anna Stachurska Metody oceny wiarygodności sędziowania konkursów ujeżdżenia
16:00-16:30 prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg Ocena behawioralna jako miernik dobrostanu koni wyścigowych
16:30-16:50 prof. dr hab. Krystyna Chmiel Struktura pogłowia polskich koni czystej krwi arabskiej pod względem zrównoważenia nerwowego i przydatności do rekreacji jeździeckiej
16:50‑17:10 lek. wet. Rafał Pędziwiatr Wpływ jakości uzębienia konia na jego zachowanie
17:10-17:30 mgr Jerzy Sawka Wnioski z obserwacji koni na wolności
17:30-17:40 przerwa
17:40-19:00

dr Gerd Heuschmann Zasady jeździectwa klasycznego

Niedziela 04.12.2011 r.

Ośrodek Jeździecki Arkadia, Willa Barbara, 55-120 Oborniki Śląskie

09:00-10:20 dr Gerd Heuschmann Dobrostan koni podczas konkursów, rola komisji sędziowskiej w dyscyplinie ujeżdżenia
10:20-11:40 Lee Hollen Pomoc w przywracaniu równowagi mięśniowej konia. Położenie na mapie jest przybliżone
11:40-12:10 kawa, herbata
12:10-13:30 dr Gerd Heuschmann Dobrostan koni podczas konkursów, rola komisji sędziowskiej w dyscyplinie ujeżdżenia
13:30-14:50 Valerie Ponocny Najlepsze siodło dla konia i jeźdźca
14:50-15:50 obiad
15:50-17:10 dr Gerd Heuschmann i mgr Małgorzata Morsztyn Zasady jeździectwa klasycznego w praktyce
17:10-17:30 Podsumowanie konferencji

 

Uczestnictwo

Opłaty

Uczestnictwo w konferencji –  200 zł (materiały konferencyjne i posiłki)

Studenci szkół wyższych oraz uczniowie szkół średnich i słuchacze studiów podyplomowych o kierunku związanym z hodowlą koni i jeździectwem –  udział bezpłatny

 

konto:
PKO BP SA  Wrocław
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045,
z dopiskiem Konferencja ”Dobrostan koni” (249-41)

 

  Adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27

 

Warunki uczestnictwa w konferencji

Wypełniony formularz oraz potwierdzenie opłaty konferencyjnej prosimy przysłać w terminie do 15.11.2011 r. drogą elektroniczną:

lub faksem: 71 320 57 85
lub pocztą: Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, ul. Kożuchowska 5a, 51-631 Wrocław

 

Kontakt

Biuro konferencji:

Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, ul. Kożuchowska 5A, 51-631 Wrocław

Sekretarz: mgr Ewa Formicka , tel. 71 320 57 85

Współpraca z zagranicą: mgr Katarzyna Kulikowska, e-mail: , tel. 608 365 714