Konferencja 19 marca 2010 r. w siedzibie IGiHZ PAN w Jastrzębcu

Konferencja w Jastrzębcu

 

Polski Związek Hodowców Koni oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu zapraszają na seminarium poświęcone prezentacji wyników szacowania wartości hodowlanej na podstawie prób dzielności ogierów w zakładach treningowych oraz prezentacji wyników badań młodych ogierów i klaczy w kierunku osteochondrozy.

Seminarium odbędzie się w dniu 19 marca 2010 r. w siedzibie IGiHZ PAN w Jastrzębcu.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 100 zł (materiały seminaryjne, obiad, serwis kawowy). Zgłoszenia są przyjmowane na adres e-mail: D.Lewczuk@ighz.pl lub telefonicznie 22 756-17-11, wew. 261 (dr hab. Dorota Lewczuk), w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca.

PROGRAM SEMINARIUM

Sesja referetowa

11.00 kawa

11.15 - 12.00 "Interstallion" - stan i kierunki badań. (B. Ducro WUR Holandia)

12.05 - 12.50 Szacowanie wartości hodowlanej na podstawie polskich wyników prób dzielności (M. Łukaszewicz, IGHZ PAN)

13.00 - 13.45 Problemy nowoczesnej hodowli koni sportowych - osteochondroza - podłoże genetyczne, możliwości selekcji (B. Ducro, WUR Holandia)

13.50 - 14.30 Wynik polskich badań osteochondrozy ogierów i klaczy PZHK (A. Bereznowski, SGGW W-wa)

14.30 - 14.50 Rola paszy suplementowanej, typu Stamm 30, w procesie chowu i użytkowania koni (D.Cullen, z Blue Grass - członek KER, Irlandia)

14.50 obiad

Sesja plakatowa

15.30 - 16.00 Podsumowanie sesji plakatowej (Z. Reklewski, IGHZ PAN)

16.00 - 16.30 Dyskusja i podsumowanie (D. Lewczuk, IGHZ PAN)

16.30 kawa