II Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna - Rozpoznawanie i leczenie chorób przewodu pokarmowego koni, 25-26.10.2003

Konferencja odbyła się w dniach 25-26.10.2003 r.

 

 

Program Konferencji

 

 

 

prof. Arthur Grabner (Berlin) - Zastosowanie śreodków przeciwbólowych w leczeniu kolki u koni.

 

 

dr Paweł Czerw (Wrocław)- Diagnostyka i leczenie wrzodów żołądka u koni.

 

 

dr Bernard Turek (SGGW) - Niedrożności i przemieszczenia jelit grubych u koni - diagnostyka i metody leczenia.

 

 

prof. Bodo Hertsch (Berlin) - Zmiany w żuchwie u koni - diagnostyka różnicowa.

 

 

dr Andrzej Bereznowski (SGGW) - Niedrożności mechaniczne jelit będące skutkiem ich uwięźnięcia w naturalnych i patologicznych otworach ciała.

 

 

dr Walter Brehm (Berno) - Laparoskopia u koni (owariektomia, kryptochidektomia, kastracja).

 

 

dr Przemysław Dziekan (SGGW) - Bóle ze strony jamy brzusznej nie związane z przewodem pokarmowym.

 

 

prof. Shinji Takai (Kitasato University, Japonia) - Rodokokoza u źrebiąt.

 

 

dr Monica Venner (Hanover) - Biegunki zakaźne źrebiąt.