o PTH

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że na podstawie §13 punkt 2 Statutu PTH Zarząd Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego zwołuje się Walne Zebranie Członków PTH.

Zebranie odbędzie się w dniach 25-26 marca 2017 roku w Napoleońskiej Zagrodzie, Napoleonów 6/7, 97-360 Kamieńsk.

 

Plan spotkania:

Sobota 25 marca 2017

· godzina 20.00 - uroczysta kolacja

Niedziela 26 marca 2017

· godzina 10.00 - wykład „Astma koni” – dr hab. Artur Niedźwiedź (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

· godzina 10.45 - I Termin Walnego Zebrania Członków

· godzina 11.15 - II Termin Walnego Zebrania Członków

· godzina 14.00 - obiad

 

Zakwaterowanie i wyżywienie na koszt PTH.

 

Prosimy o potwierdzenie przyjazdu do dnia 17 marca 2017 na email: lucjan_witkowski@sggw.pl

 

Prezes PTH

prof. dr hab. Jerzy Kita

 

 

 

 

Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych

Katedra Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne

 

ZAPRASZAJĄ NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

NOWOŚCI W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH KONI

26-27 maja 2017, Wrocław

Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach, ul. Pawłowicka 87/89, 101, 51-250 Wrocław

WYKŁADOWCY

· Prof. ANDY DURHAM, Dipl. ECEIM - Liphook Equine Hospital

· Dr hab. JESSIKA CAVALLERI, Dipl. ECEIM - ordynator Kliniki Koni Wyższej Szkoły Weterynaryjnej w Hanowerze

· Dr Chris Dujardin Dip. ECVAA – Dechra Holandia

· lek. wet. Natalia Siwińska - UPWr

Program

Zołzy – postępowanie zapobiegające szerzeniu się infekcji

USG w praktyce okulistycznej

Poliuria/polidypsia u koni – podejście diagnostyczne

Wrzody żołądka koni – nowe wytyczne ECEIM

Diagnostyka chorób skóry u koni – podejście praktyczne

Badania dodatkowe w przebiegu chorób skóry u koni

Leczenie chorób skóry u koni

Diagnostyka świądu u koni

Choroby skóry jako objaw chorób systemowych u koni

Choroby przebiegające z łuszczeniem naskórka i strupami u koni

Zakrzepowe zapalenie żył u koni

Syndrom wobblera

Rabdomiloiza – procedury postępowania

 

 

 

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne zostało powołane z inicjatywy lekarza weterynarii Adama Wąsowskiego w 1996, a od 2006 jest towarzystwem wyższej użyteczności publicznej. Na wiele lat przed oficjalnym założeniem Towarzystwa dr Adam Wąsowski skupiał wokół siebie grupę lekarzy praktyków zajmujących się chorobami koni i sprawujących opiekę lekarsko-weterynaryjną nad końmi sportowymi, wyścigowymi i hodowlanymi. Większość z tej grupy lekarzy współpracowała z Polskim Związkiem Jeździeckim w zakresie nadzoru i specjalistycznej opieki weterynaryjnej nad końmi sportowymi podczas zawodów jeździeckich.

Zasadniczym celem działania Towarzystwa jest: prowadzenie działalności dokształcającej lekarzy hipiatrów podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu chorób koni wśród lekarzy praktyków upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób koni. Cele te są realizowane poprzez organizowanie dorocznych konferencji naukowych, seminariów i spotkań praktycznych.

Członkowie PTH prowadzą również ćwiczenia i wykłady z zakresu podstaw chorób koni na kursach Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Jeździeckiego.